Podjetje je nastalo v letu 2007, z namenom nudenja storitev na področju poslovnega svetovanja in računovodstva, predvsem za mala podjetja, samostojne podjetnike in društva. S pomočjo sodobne informacijske tehnologije si prizadevamo ponuditi kakovostno računovodstvo po dostopnih cenah naši ciljni skupini uporabnikov. Vodilo našega delovanja so kakovost, strokovnost in odzivnost, ker smo mnenja, da je prednostna naloga računovodstva, nudenje ažurnih in kakovostnih informacij, ki so uporabniku v pomoč pri sprejemanju poslovnih odločitev.

Kot majhen računovodski servis imamo določene prednosti, saj se lahko bolj posvetimo stranki in se prilagodimo njenemu poslovanju, ker smo bolj fleksibilni kot veliki računovodski servisi. Oseben pristop do stranke, stranki omogoči lažjo dostopnost in boljšo komunikacijo z nami. To vsekakor vpliva pozitivno na računovodstvo strank, saj lahko dobijo ustrezno pomoč in svetovanje pri svojem poslovanju kadar ga potrebujejo.

Poleg tega se z velikimi računovodskimi servisi ne razlikujemo v kvaliteti, saj posvečamo veliko pozornost izobraževanju zaposlenih, da bi bile naše storitve čimbolj kakovostne.

Dolgoročno si prizadevamo, da bi naše stranke spoznale vrednost in pomen naših storitev in jih učinkovito uporabljale v svojem poslovnem procesu, ter za vsesplošen dvig ravni računovodske dejavnosti in podjetniške kulture.

 

tets