za knjiženje do 100 dokumentov
200 €/mesečno

Računovodske storitve in poslovno svetovanje za večja podjetja, ki želijo poslovati brezskrbno (za d.o.o.-je in d.d.-je)

  • tedenski prevzem poslovne dokumentacije,
  • knjigovodstvo v primernem obsegu - knjiženje,
  • vodenje glavne knjige,
  • vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev,
  • obračun prispevkov za nosilca dejavnosti,
  • obračun osebnega dohodka za 3 zaposlene,
  • vodenje evidenc osnovnih sredstev,
  • vodenje finančnega prometa preko transakcijskih računov in ročne blagajne,
  • vodenje evidenc, plačil in obračun DDV,
  • izdelava polletnih računovodskih izkazov,

Za posamezno knjižbo izven pavšala zaračunano 1,40 €.

Sestavljanje in izdelava zaključnih letnih poročil poslovanja se zaračuna v znesku mesečnega pavšala.