za knjiženje do 30 dokumentov
100 €/mesečno

Računovodske storitve za majhna in srednje velika podjetja z utečenim poslovanjem (s.p., d.o.o.).

  • tedenski prevzem poslovne dokumentacije,
  • knjigovodstvo v primernem obsegu - knjiženje,
  • vodenje glavne knjige,
  • vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev,
  • obračun prispevkov za nosilca dejavnosti,
  • obračun osebnega dohodka za 1 zaposlenega,
  • vodenje evidenc osnovnih sredstev,
  • vodenje finančnega prometa preko transakcijskih računov in ročne blagajne,
  • vodenje evidenc, plačil in obračun DDV,
  • izdelava polletnih računovodskih izkazov,

Za posamezno knjižbo izven pavšala zaračunano 1,60 €.

Sestavljanje in izdelava zaključnih letnih poročil poslovanja se zaračuna v znesku mesečnega pavšala.