za knjiženje do 50 dokumentov
130 €/mesečno

Računovodske storitve za majhna, srednje-velika in večja podjetja, ki želijo brezskrbno poslovati.

  • tedenski prevzem poslovne dokumentacije,
  • knjigovodstvo v primernem obsegu - knjiženje,
  • vodenje glavne knjige,
  • vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev,
  • obračun prispevkov za nosilca dejavnosti,
  • obračun osebnega dohodka za 2 zaposlena,
  • vodenje evidenc osnovnih sredstev,
  • vodenje finančnega prometa preko transakcijskih računov in ročne blagajne,
  • vodenje evidenc, plačil in obračun DDV,
  • izdelava polletnih računovodskih izkazov,

Za posamezno vknjižbo izven pavšala zaračunano 1,50 €.

Sestavljanje in izdelava zaključnih letnih poročil poslovanja se zaračuna v znesku mesečnega pavšala.