• Vodenje glavne knjige s saldakonti,
 • Vodenje blagajne,
 • Spremljanje analitične evidence stroškov in prihodkov po stroškovnih mestih in projektih
 • Obračun davka na dodano vrednost,
 •  DDV- Evidenca osnovnih sredstev in obračun amortizacije,
 • Mesečno spremljanje rezultatov poslovanja,
 • Izdelava letnih računovodskih in davčnih bilanc, 
 • Poročanja Banki Slovenije (SN, SKV, C,...),
 • Izdelava statistike finančnih računov,
 • Obračun obresti, izpis opominov ter IOP obrazcev,
 • Priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil,
 • Analiziranje poslovanja ter sprotno opozarjanje na nepravilnosti,
 • Obračun plač, poročanje DURS, AJPES in ZPIZ v zvezi s plačami,
 • Obračun drugih prejemkov fizičnih oseb in poročanje DURS; najemne pogodbe, avtorski honorarji, podjemne pogodbe,
 • Arhiviranje poslovne dokumentacije,
 • Razne druge storitve po želji stranke. 
 • Pomoč in svetovanje pri ustanovitvi podjetja
 • Kadrovsko svetovanje (prijave, odjave, pogodbe o zaposlitvi)
 • Svetovanje pri sestavljanju različnih tipov pogodb
 • Svetovanje pri pridobivanju posojil in leasingov
 • Pomoč pri informacijski podpori pri vašem poslovanju (serversko okolje, poslovanje v oblaku,...)